Wednesday, April 18, 2007

Rook

Bagong drawing ko na naman using Microsoft Paint. Ito ay gagawing logo ng batch ng nagpagawasa akin.

Kung mapapansin ninyo ang kamay na ginamit ko ay galing sa Juggernaut artwork ko hehehe cut and paste lang walang kahirap hirap magisip...

Tamad ko talaga...

0 comments:

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro