Wednesday, April 18, 2007

Combatron

Wala na namang magawa sa opis... buti na lang may Microsoft Paint hehehe.

Grabe nami-miss ko ng magbasa ng Funny Comics. May nakakaalala pa ba kay Combatron? Here is my tribute...

0 comments:

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro