Wednesday, April 18, 2007

Bone Fletcher (DOTA)

This was done last December sa office. Inaantok kasi ako at wala masyadong trabaho nung araw na yun. This was done using only Microsoft Paint. Nagpapagawa kasi officemate ko ng sig niyang gagamitin sa mga emails nya.


0 comments:

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro